Slika
Evropska komisija objavila je nacrt zakona koji uključuje "kulturu sigurnosti hrane". Revizija Uredbe (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane obuhvaća i upravljanje alergenima i preraspodjelu hrane. Očekuje se da će Komisija Codex Alimentarius usvojiti reviziju svog standarda o opštim principima higi...

PONOVO SMO NA VRHU

NEW /Bedž Sertifikata Poslovne Izvrsnosti

15.06.2020 10:08
Slika
Prema istraživanjima Internacionalne bonitetne kuće S.Rating kompanija ICS dobitnik je sertifikata bonitetne uspješnosti, koji se dodjeljuje firmama koje u svom dugogodišnjem radu (ne manjem od 3 godine) imaju najvišu bonitetnu ocjenu. ICS  ispunjava najviše kriterijume i spada u sam vrh privrednih društava...
Slika
Svi smo svjesni ograničenja koje pandemija CORONA virusa postavlja na naše poslovanje i lični život. S obzirom na ograničenja koja su uvedena vanrednim mjerama ICS nije u mogućnosti da realizuje provjere na uobičajeni način, fizičkim dolaskom na lokaciju klijenta. Međutim i dalje je važno da se osigura po...

Želimo da znate da u svemu ovome nijeste sami!

Trenutno se nalazimo u istoj situaciji i svi se suočavamo sa istim izazovima usljed situacije sa Corona virusom.

27.03.2020 12:23
Slika
Stojimo vam na raspolaganju ukoliko imate pitanja.Mobile: +382 67419060 Phone:  +382 20 231 202 (office Fax.:      + 382 231 204   Web:     www.sertifikacija.me E-mail: info@sertifikacija.meU ovom iznimno teškim vremenima postoje i svijetli primjeri u našoj praksi. Ispravna primjena GMP – dobra proizvođačka prak...
Slika
Besplatna "on-line" edukacija za sisteme menadžmenta neprekidnim poslovanjem (Business Continuity Management System, BCMS)
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?