Slika
Prema riječima autora i recenzenata knjige prof. dr Nedima Čauševića, knjiga predstavlja vrijedno naučno djelo koje će obogatiti našu poslovnu praksu. Jedan od najznačajnijih aspekata u proizvodnji i distibuciji hrane svakako je njen kvalitet i sigurnost. Obaveza svakog proizvođača u Crnoj Gori je da na tržišt...
Slika
Vaši poslovni partneri, a posebno vaši dobavljači su najslabija karika u vašem proizvodno/uslužnom lancu. Ako nemate kontrolu nad vašim dobavljačima, tada svakako unosite najmanje jedan nekontrolisani dodatni rizik u vaš poslovni sistem.   Kako vam ICS Podgorica tu može pomoći:   Auditi dobavljača – možete ang...
Slika
Sve veći broj reprezentativnih Hotela iz Crne Gore se obraća nama sa zahtjevima za licencirane stručne edukacije o temi "HACCP sistem i njegova implementacija".HACCP sistem je postao zakonska obaveza za sve Hotele i restorane, a čijom se pravilnom implementacijom ispunjavaju i inspekcijski zah...

Crna Gora dobila prve akreditovane Lead Auditore za ISO/IEC 27001:2013 i akreditovane Lead Auditore za ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems; ISO/IEC 27001:2013 Information security management systems

05.06.2019 13:29
Slika
KONAČNO ! Crna Gora DOBILA PRVE LEAD AUDITORE ZA ISO/IEC 27001 :2016 i ISO 37001:2016 (ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems). Nakon završene osmodnevne stručne obuke i uspješnog završenog procesa testiranja ICS Podgorica je dobila i prve vlastite ISO 27001 i ISO 37001 akreditovane Vode...

14 novih HACCP INTERNIH auditora

POTVRDA-Zašto su naše skupine polaznika za seminare kontinuirano popunjene!?

29.05.2019 19:01
Slika
HACCP INTERNI auditori (provjerivači) – su osobe s vrhunskom edukacijom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita HACCP sistema . S ciljem da se HACCP sistem što kvalitetnije i što brže primjeni u velikom broju procesa, ICS je kao najuspješnija sertifikacijska kuća u Crno...
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?