Auditori ICS Podgorica se pripremaju za ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use

28.11.2018 20:25
Slika
ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namijenjen za borbu protiv pomićinanja (mito)koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi s rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim vlastitim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrijednosti.  ISO 37001...
Slika
Predstavnici ICS Pogorica će dati svoj naučni doprinos stručnoj Konferenciji LEGIONELLA (Detekcija, procjena rizika, nadzor i prevencija).    Par detalja: Legionelle kao mikroorganizmi, rasprostranjeni svuda u prirodi, a posebno u vodi i vlažnome tlu, predstavljaju veliki javno...

NOVI HACCP MENADŽERI

Još jedan dokaz zašto su skupine polaznika naših edukacija kontinuirano popunjene!

18.10.2018 20:19
Slika
U organizaciji ICS Montenegro u Podgorici je održan još stručni seminar o temi "HACCP sistem i njegova implementacija" - za zvanje HACCP menadžer.Zvanje HACCP menadžer je primjenjivo u implementaciji o održavanju HACCP sistema koji je postao zakonska obaveza, a čijom se implementacijom ispunjavaju i insp...

INTERNI AUDITORI

Podgorica, 16.10.2018.

16.10.2018 21:56
Slika
Na praktičnim primjerima i vježbama događaja koji prikazuju potencijalne audit situacije, polaznici su mogli naučiti kako auditirati sistem menadžmenta kvaliteta. Tema seminara:   Vodič kroz standard   Tumačenje norme ISO 9001:2015 (MEST)   Planiranje provjere,  Priprema dokumentacije za provjeru,  ...
Slika
Naš je cilj da se naši poslovni partneri, a time i njihovi klijenti, bez zadrške mogu pouzdati u ICS-ov neovisan, nepristran i prikladan način provođenja provjera. Od samog našeg nastanka pa sve do danas kontinuirano stičemo nova znanja i iskustva u procesima procjena i sertifikacija. Fokus na sistem...
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?