Slika
Predstavnici ICS Pogorica će dati svoj naučni doprinos stručnoj Konferenciji LEGIONELLA (Detekcija, procjena rizika, nadzor i prevencija).    Par detalja: Legionelle kao mikroorganizmi, rasprostranjeni svuda u prirodi, a posebno u vodi i vlažnome tlu, predstavljaju veliki javno...

NOVI HACCP MENADŽERI

Još jedan dokaz zašto su skupine polaznika naših edukacija kontinuirano popunjene!

18.10.2018 20:19
Slika
U organizaciji ICS Montenegro u Podgorici je održan još stručni seminar o temi "HACCP sistem i njegova implementacija" - za zvanje HACCP menadžer.Zvanje HACCP menadžer je primjenjivo u implementaciji o održavanju HACCP sistema koji je postao zakonska obaveza, a čijom se implementacijom ispunjavaju i insp...

INTERNI AUDITORI

Podgorica, 16.10.2018.

16.10.2018 21:56
Slika
Na praktičnim primjerima i vježbama događaja koji prikazuju potencijalne audit situacije, polaznici su mogli naučiti kako auditirati sistem menadžmenta kvaliteta. Tema seminara:   Vodič kroz standard   Tumačenje norme ISO 9001:2015 (MEST)   Planiranje provjere,  Priprema dokumentacije za provjeru,  ...
Slika
Naš je cilj da se naši poslovni partneri, a time i njihovi klijenti, bez zadrške mogu pouzdati u ICS-ov neovisan, nepristran i prikladan način provođenja provjera. Od samog našeg nastanka pa sve do danas kontinuirano stičemo nova znanja i iskustva u procesima procjena i sertifikacija. Fokus na sistem...

SEMINAR 17.-18.oktobar 2018. godine

HACCP MENADŽER (I Nivo)

26.09.2018 11:21
Slika
Ovaj edukativni program za zvanje HACCP menadžer (savjetnik za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane i bolesti prenosivih hranom) bit će održan u HOTEL "AUREL" Podgorica i to 17. i 18. okt/2018.godine  . Zvanje HACCP menadžer je primjenjivo u implementaciji o održavanju HACCP sistema koji je posta...
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?