Novosti

14 novih HACCP INTERNIH auditora

POTVRDA-Zašto su naše skupine polaznika za seminare kontinuirano popunjene!?

29.05.2019 19:01
Slika
 

HACCP INTERNI auditori (provjerivači) – su osobe s vrhunskom edukacijom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita HACCP sistema . S ciljem da se HACCP sistem što kvalitetnije i što brže primjeni u velikom broju procesa, ICS je kao najuspješnija sertifikacijska kuća u Crnoj Gori, u skladu sa svojom dugogodišnjom praksom i iskustvom u organizaciji edukativnih seminara, omogućila HACCP internim auditorima da dođu do sertifikata i u ovoj oblasti.Preko 14 polaznika odazvalo se na poziv za ovaj seminar na kojem su polaznici stekli zvanje HACCP INTERNOG auditora (12 CPA sati)

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?