CENTAR ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA

 

13.06.2017 09:11
Slika
 

U saradnji sa „MCPZ“-Slovenia, ICS-ov Centar za razvoj kompetencija (CRK-Podgorica) je postao ovlašćeni partner u oblasti obrazovanja odraslih za razvoj i unaprjeđenje privrednih potpornih institucija, te za razvoj i unaprjeđenje poslovne i razvojno-istraživačke infrastrukture.

U svijetu je izražen trend da pojedinac posjeduje sertifikat o svojoj profesionalnoj kompetentnosti, pored akademske ili školske diplome ili nezavisno od njih, kao dokaz da posjeduje u praksi upotrebljive vještine, znanja i stavove koji mu omogućavaju da uspješno obavlja određeno zanimanje i ispuni zahtjeve radnog mjesta.

U sve većoj mjeri se vidi da formalno obrazovanje ne može adekvatno da odgovori potrebe kompanija za vještinama radne snage i da akademska i školska diploma nije više jedini garant profesionalne kompetentnosti njenog nosioca. U tom smislu se projekti CRK Podgorica uklapaju u strateške ciljeve Crne Gore koja planira i koordiniše cjelovit i usklađen skup ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti usmjerenih prema jačanju konkurentnosti područja. CRK - PROFESIONALNA EU SERTIFIKACIJA Profesionalna sertifikacija je sistem formalnog priznanja kompetentnosti (znanja, vještina i profesionalnih stavova-ponašanja) za obavljanje određenog zanimanja za osobe koje se pojavljuju na tržištu rada bilo da su zaposlene ili ne. Profesionalna sertifikacija dokazuje kompetentnost i osposobljenost (kvalificiranost)  kandidata za rad u određenom zanimanju ili radnoj ulozi
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?