Novosti

ICS-ova „AUDIT FILOZOFIJA“

 

13.10.2018 12:55
Slika
 
Naš je cilj da se naši poslovni partneri, a time i njihovi klijenti, bez zadrške mogu pouzdati u ICS-ov neovisan, nepristran i prikladan način provođenja provjera.

Od samog našeg nastanka pa sve do danas kontinuirano stičemo nova znanja i iskustva u procesima procjena i sertifikacija. Fokus na sisteme menadžmenta i procese omogućava nam provođenje cjelovitih provjera prema nizu različitih standarda.

ICS-ove provjere (auditi) predstavljaju individualiziranu razmjenu u kojoj provjerivač uz svoju osobnost pruža i visok nivo tehničkog znanja i neograničen integritet. ICS-ova provjera je proces dijaloga između istovrsnih partnera u radnom duhu otvorene komunikacije i bez straha. Naš je cilj klijentu podastrijeti rezultate prvjera na pravedan i prikladan način.

Zato smo  podložni redovnom nadzoru!  

Prema definiciji međunarodne norme  EN ISO/IEC 17000, „akreditacija je ocjena treće strane koja se odnosi na tijelo za ocjenu usklađenosti a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene usklađenosti“. Drugim riječima, to je formalna potvrda ovlašćenog tijela, da ICS ima uspostavljen sistem manađmenta kvalitetom te da je kadrovski i tehnički osposobljen za izvođenje sertifikacije sistema manadžmenta.

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?