Novosti

Internacionalizacija ICS -ovih auditorskih timova

Započela je sertifikacija D.Med Consulting AG-Hamburg prema ISO 13485:2016

22.02.2017 14:40
Slika
 
Prošle sedmice uspješno je završena prva sertifikacija D.Med Consulting AG-Hamburg  prema zahtjevima ISO 13485:2016. Sertifikaciju je, kao i do sada, obavila sertifikacijska kuća Institut za Certfikaciju Sistema (ICS)  a time je započela i internacionalizacija auditorskih timova koji će obavljati certifikaciju D-med Group.

Članovi ICS audit tima su bili i predstavnici ICS Podgorica.

D-med Hamburg gradi i poboljšava sistem koji će doprinjeti efikasnijem poslovanju i osiguravati prepoznatljivost kao respektibilni poslovni partner, koji naglasak stavlja na zadovoljenje zahtjeva tržišta, kupaca i korsinika. U svim svojim procesima primjenjuju se smjernice dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre laboratorijske prakse (GLP)
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?