Novosti

INTERNI AUDITORI

Podgorica, 16.10.2018.

16.10.2018 21:56
Slika
 

Na praktičnim primjerima i vježbama događaja koji prikazuju potencijalne audit situacije, polaznici su mogli naučiti kako auditirati sistem menadžmenta kvaliteta.

Tema seminara:  

  • Vodič kroz standard  
  • Tumačenje norme ISO 9001:2015 (MEST)  
  • Planiranje provjere, 
  • Priprema dokumentacije za provjeru,  
  • Izvođenje interene provjere,,  
  • Klasifikacija neusklađenosti,  
  • Neusklađenost i korektivne mjere,   
  • Procjena rizika prilikom provođenja interne provjere,  
  • Kriteriji za interne provjerivače,   
  • Uloga sertifikacijskih kuća.  

 

Komentari polaznika:

 

"Seminar je bio jasan, konkretan i dovoljno detaljan. Osjećam da će dobivena znanja biti korisna za daljnji rad."

"Seminar je bio bolji od očekivanja."

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?