Novosti

Nova filozofija ICS-a

 

22.08.2018 10:14
Slika
 

Novi standardi za upravljanje organizacijama i osiguranjem kvaliteta ISO 9001:2015 pružaju organizacijama priliku da usklade svoje poslovne procese i procese upravljanja kvalitetom.

Benefiti ovakvog sistema su: obavezan procesni pristup, upravljanje rizicima u organizaciji, razumijevanje internog i eksternog konteksta, uspostava liderstva i posvećenosti, upravljanje promjenama, upravljanje znanjem, ocjena prema identificiranim rizicima itd. Organizacije koje pristupe ovoj promjeni samo kao promjeni dokumntacije propuštaju priliku da naprave značajniji napredak što je bila osnovna zamisao ISO Tehničkog komiteta.

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?