Novosti

Obavještenje o načinu rada ICS -a za vrijeme vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa

 

21.04.2020 09:50
Slika
 

Svi smo svjesni ograničenja koje pandemija CORONA virusa postavlja na naše poslovanje i lični život. S obzirom na ograničenja koja su uvedena vanrednim mjerama ICS nije u mogućnosti da realizuje provjere na uobičajeni način, fizičkim dolaskom na lokaciju klijenta. Međutim i dalje je važno da se osigura povjerenje koje sertifikacija pruža tržištu i isto ne treba da bude umanjeno u ovim izazovnim vremenima.

Radi osiguranja odgovarajućeg nivoa povjerenja tržištu, zaštite zdravlja i sigurnosti svojih klijentna i svojih zaposlenih, ICS će u narednom periodu sprovoditi provjere na daljinu a prema uputstvu ICS RU 04 rad na daljinu /COVID-19. Provjere na ovakav način će se realizovati za vrijeme trajanja vanredne situacije. Vrijeme u kome će se realizovati provjere na daljinu će biti podložene stalnom preispitivanju i može biti promijenjeno u zavisnosti od razvoja situacije. Provjere na daljinu će se vršiti putem daljinskog pregleda dokumentacije, web sastanaka i daljinskog audita obavljanja aktivnosti. Na najosnovnijem nivou audit će se bazirati na telefonskom pozivu (npr skype, chats, video call) i daljinskom pregledu dokumentacije. Način provjere je definisan prema uputstvu ICS RU 04 rad na daljinu /COVID-19, te je predmet dogovora s klijentima. Nadamo se da će klijenti imati razumijevanje za novonastalu situaciju i omogućiti sprovođenje provjera na daljinu kako bismo, na obostrano zadovoljstvo, prevazišli nastalu situaciju i realizovali usluge koje smo obostrano ugovorili. 

Stojimo vam na raspolaganju ukoliko imate pitanja, dežurni kontakti:

ICS Business Assurance, HQ/ Podgorica, Balšića 52

Phone:             +382 20 231 202 (office)

Fax.:                + 382 20 231 204  

Web:                www.sertifikacija.me 

E-mail:             info@sertifikacija.me

U ovom iznimno teškim vremenima postoje i svijetli primjeri u našoj praksi. Ispravna primjena GMP – dobra proizvođačka praksa, SOP – standardne operativne procedure i SSOP–standardne sanitarne operativne procedure higijene koji su adekvatno primijenjeni kod svih naših klijenata, su postali pozitivni primjeri profesionalnog pristupa i ozbiljnosti na kojoj mogu pozavidjeti i mnogo veći sistemi u EU.

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?