Novosti

Održan seminar za HACCP MENADŽERE

U najavi "HACCP MENADŽER" (Napredni nivo/36 CPU sati) je predviđen za april 2017!

29.03.2017 16:30
Slika
 
Edukacija je bila namijenjena pojedincima sa ili bez radnog iskustva, stručnjacima i uposlenicima iz ugostiteljstva, proizvodnje, distribucije, transporta i trgovine hranom, veterine, sanitarnog inženjerstva, prehrambene tehnologije, poljoprivrede, agronomije, biohemije, hemije, biologije i tržnim inspektoratima.

Zvanje HACCP menadžer (Basic level) je primjenjivo u implementaciji o državanju HACCP sistema koji je postao zakonska obaveza, a čijom se implementacijom ispunjavaju i inspekcijski zahtjevi.

Projekt "HACCP sistem i njegova implementacija" je u skladu sa smjernicima Vijeća Evrope o higijeni hrane, Zakonom o hrani Crne Gore, Zakonom o veterinarstvu i priznati je međunarodni standard za hranu.Naš edukativni ciklus na temu upravljanja i kontrola bezbjednosti hrane pohađalo je 11 učesnika kroz 12 CPU sati koji su predstavljali organizacije najvišeg nivoa u Crnoj Gori.

U najavi "HACCP MENADŽER" (Napredni nivo/ 36 CPU sati) je predviđen za april 2017-te godine!
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?