Novosti

PRVI PUT U CRNOJ GORI

INTERNI AUDITOR A.B.S.M. (ISO 37001:2016)

21.12.2018 09:42
Slika
 

INTERNI AUDITOR A.B.S.M. (ISO 37001:2016)

Institut za certificiranje sistema – ICS d.o.o. Podgorica  Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na nadolazećem seminaru za Internog auditora „ISO 37001:2016 – Sistemi menadžmenta protiv podmićivanja". (Sistemi menadžmenta protiv mita)


CILJ SEMINARA:
Kandidati treba da steknu znanje o Sistemu menadžmenta protiv podmićivanja, obuče se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju 37001:2016 internih provjera. Cilj je tumačenje standarda ISO 37001:2016, te osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unapređivati sistem prema zahtjevima standarda ISO 37001:2016, kao i da se razumiju pojmovi, pristupi, metode i tehnike koje se koriste za implementaciju sistema u borbi protiv davanja mita/Sistemi menadžmenta protiv mita, koristeći najbolje svjetske prakse!

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?