Novosti

U najavi

 

08.07.2019 11:24
Slika
 

SEMINARI  sep./2019.

  • 17. i 18. septembar 2019. (09:00) Seminar za QMS INTERNE AUDITORE (ISO 9001:2015) 
  • 26. i 27. septembar 2019. (09:00) Seminar za HACCP INTERNE AUDITORE Više informacija na  020 231 202

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?