Ukoliko želite da ispitate uslove naše potencijalne saradnji popunite obrazac Upit za ponudu i dostavite na naznačeni e-mail ili fax-om i naše osoblje će stupiti u kontakt sa Vama.

Molimo Vas da pored "Upita za ponudu"  popunite i dodatak (Annex) za referentni standard!
- HVALA - 
Hvala što koristite naše usluge!
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?