Novosti

NOVIH 37 internih auditora za ISO 45001:2018

 

15.10.2020 14:09
Slika
 

Iza nas je još jedan uspješno održan seminar o Sistemu menadžmenta zdravlja i sigurnosti na radu prema zahtjevima norme ISO 45001:2018.

Teme seminara su bile:

 

  • Pregled zahtjeva,
  • Svrha Sistema menadžmenta zdravljem i sigurnošću na radu,
  • Svrha i sadržaj specifikacija/referentnih normi i njihovo razumijevanje,Aneks SL (Struktura visokog nivoa);
  • Tumačenje principa primjene ISO 45001,
  • Zahtjevi Sistema menadžmenta zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018;
  • Uloge i odgovornosti Auditora,
  • Priprema za provođenje internih audita;
  • Planiranje, provođenje i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima ISO 45001:2018 i ISO 19011:2018;

 

Polaznici ovog seminara iskazali su veliko zadovoljstvo kvalitetom sadržaja i programom tečaja tokom kojeg su usvojena vrijedna praktična znanja. Učešće na ovom seminaru je uzelo 37 polaznika iz različitih organizacija a zbog velikog interesa za navedeni seminar, bilo smo prinuđeni da polaznike podijelimo u dvije grupe i to u dva termina. 

Šta su polaznici rekli o seminaru:

Ono što izdvaja ovaj seminar od drugih je interakcija i sudjelovanje svih polaznika;

Imali smo odlične radne materijale i vježbe na kojima smo puno naučili o načinu provođenja internih audita;

Primjeri na kojima smo vježbali su realni i praktični. Svaka pohvala

Sve pohvale za organizaciju, pripremu (teorijski i praktični aspekt) i prezentaciju materije seminara. Konačno jedan seminar koji je napravio uspješnu sponu teorije i prakse u ovoj oblasti. Analiza rizika nije unificiran posao u potpunosti ali smo dobili okvir u kojem možemo promišljati kada se pojavi konkretan problem u procesima...

itd 

 

Zahvaljujemo se svim polaznicima seminara te im želimo uspjeh u korišćenju stečenog znanja.
Vaš ICS tim

 

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?