Novosti

U najavi

stručna obuka za interne i auditore dobavljača-uključujući i HACCP

14.08.2021 11:00
Slika
Nakon uspješno odslušanog kursa, učestvovanja u radionicama i položenog ispita na kraju drugog dana obuke, stičete ICS sertifikat koji važi 3 godine i međunarodno je priznat!
INTERNI AUDITOR I AUDITOR DOBAVLJAČA
PROFIL POSLA

Interni auditor i auditor dobavljača ima znanje za efikasno projektovanje procesa audita, kako da primjeni metode za audit i kako da ispravno upravlja dokumentovanim informacijama sa audita.

Kurs je namijenjen svima onima koji žele da provode interne audite i/ili audite dobavljača, a nemaju prethodno završenu obuku za neki od standarda za sisteme menadžmenta.

PREDUSLOVI

Ne zahtijeva se posebno profesionalno znanje već samo interesiranje za sprovođenje internih audita i/ili audita dobavljača.

CILJNA GRUPA

Zaposleni koji žele da na kompetentan način sprovode interne audite.

SADRŽAJ

 • Vodič kroz norme i pojmovi u vezi s auditom, proces audita, normativne osnove, (uključuje i HACCP),
 • Tumačenje norme, tipovi audita, metode i procedure uzorkovanja, 
 • Planiranje audita, 
 • Priprema dokumenta,
 • Nivoi provjere dobavljača, ("skeniranje", meotda" 3E", meotda "testera" i tehnike ispitivanja,
 • Izvođenje audita,  
 • Klasifikacija neusklađenosti,
 • Neusklađenost i korektivne radnje,  
 • Procjena rizika prilikom provođenja audita (uključuje i HACCP),
 • Kriteriji za auditore,  
 • Uloga sertifikacijskih kuća,  
 • Uloga akreditacijskih tijela. 

SERTIFIKAT: 
Interni auditor i auditor dobavljača

VAŽENJE SERTIFIKATA:
3 godine

CIJENA:
na upit + 382 20 231 202

 
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?