VIZIJA

Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga provjera sistema menadžmenta, inspekcije, sertifikacije i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvalitet, te da našim klijentima osiguramo profesionalnu uslugu koja zadovoljava internacionalne zahtjeve i relevantne standarde gradeći uzajamno povjerenje, uvažen i prepoznatljiv nastup na tržištu.
Slika 53
0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?