"Najiskrenije se zahvaljujemo našim klijentima i poslovnim partnerima na svakodnevnom povjerenju koje nam ukazuju!"

RUKOVODSTVO ICS-a

Ikona

 

U kratkim crtama

 
ICS je sertifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra sertifikacijskih usluga sa područja normizacije, sertifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa ...
Ikona

 

Vizija

 
Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja, inspekcije, sertifikacije i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvaliteta, te da našim klijentima osiguramo profesionalnu uslugu ...
Ikona

 

Misija

 
Da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga inspekcije i sertifikacije sistema upravljanja, poštujući pri tome definisanu politiku poslovanja ...
Ikona

 

Opšti ciljevi


Naš fokus je da, preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...

Naslov

Demistifikacija ISO 9001:2015

18.01.2017 16:02
Slika
U cilju sticanja novih znanja i prilagođavanja Sistema menadžmenta kvalitetom na novi standard, a sve u cilju veće konkurentnosti privrednika Crne Gore na tržištu, želje za jačanjem, kako lokalne, tako i domaće privrede, te podsticanjem razvoja CG tržišta, Institut za sertificiranje sistema – ICS Podgorica za "Poslovne novine" je objavio dio predavanja prof.dr Nedim Čaušević-a na temu Demistifikacija nove norme ISO 9001:2015...

Objavljen novi preduslovni program za transport i skladištenje

NTA 8059:2016 en Prerequisite programs on food safety for transport and storage

18.01.2017 15:16
Slika
Objavljen je novi preduslovni program (PRP) za transposrt i skladištenje sheme FSSC 22000.

 

Radna grupa koju su činili predstavnici međunarodnih zainteresovanih strana je zajedničkim naporima razvila novi preduslov program (PRP) za bezbjednost hrane u transportu i skladištenju. Sa ovim PRP-om obim sheme FSSC 22000 je proširen sa objavljivanjem 4. verzije.

FSSC 22000 je preuzeo ulogu pokrovitelja i predsjedavajućeg radnoj grupi koja je radila na razvoju novog PRP-a. NEN je pomagao u procesu izrade i objavio PRP kao dokument NTA 8059:2016 "Pripremni kursevi o bezbjednosti hrane za transport i skladištenje"

 

 

18.01.2017 13:09
Slika
Centar za razvoj kompetencija
    18.01.2017. Podgorica

Obavještavamo Vas da se sertifikacijom kod ICS Podgorica pomaže i otvaranje prvog:  
“CENTRA ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA” -Podgorica prvog i jedinog Centra takve vrste u regionu! 

Uređenje i organizacija ICS-ovog Centra će bit usmjeren na uspostavu fleksibilne institucije koja će krajnjim korisnicima pružati edukacijske usluge zasnovane na praktičnom znanju. To je ključna potreba razvoja turizma u CG, pa i u široj regiji. Centar za razvoj kompetencija će prije svega biti vezan za tržište rada, kao faktora koji može omogućiti mladim ljudima da se brže i kvalitetnije (još u toku školovanja) uključe u proces rada, ali i ostvarivanja konkretnih rezultata u oblasti za koju su se opredjelili – ovog puta turizam i hotelijerstvo.

Analizom tržišta, te relevantnih dokumenata utvrđen je upravo nedostatak koncepta „škola-hotel“ koja će specifičnim metodama rada unaprijediti ljudske potencijale za rad u turističkom sektoru. Ovakav Centar će prvenstveno služiti za praktično obrazovanje i obuku u području rada u turističkim organizacijama i naročito u ugostiteljskim objektima, ali i ostalim organizacijama koje podstiču razvoj turizma.

Kontinuirana edukacija – menadžment kvalitetom

Standard MEST EN ISO/IEC 17021-1:2016

12.12.2016 11:44
Slika
ICS Podgorica je pokrenula program kontinuirane edukacije zasnovane na zahtjevima Standarda MEST EN ISO/IEC 17021-1:2016.

Auditori ICS Podgorica se pripremaju za ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for us

14.11.2016 12:37
Slika
ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namijenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim vlastitim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrijednosti.

Kalendar


0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?